‘Station Rotation’

Prif Nodwedd y Model

Symudir trwy orsafoedd gyda dulliau cyflwyno gwahanol o wythnos i wythnos.

'Station Rotation'

Prif Nodwedd y Model

Symudir trwy orsafoedd gyda dulliau cyflwyno gwahanol o wythnos i wythnos.

Mae dysgu cyfunol ‘Station-Rotation’ yn fodel sy’n caniatáu i fyfyrwyr gylchdroi trwy orsafoedd yn ôl amserlen sefydlog, lle mae o leiaf un o’r gorsafoedd yn orsaf dysgu ar-lein.

GALLWCH CHI BENDERFYNU PA ORSAFOEDD SY’N BERTHNASOL I’R CYNNWYS MAE ANGEN I CHI EI GYFLWYNO.
DYMA ENGHRAIFFT:

Rhannwch yr uned yn ‘orsafoedd’ yn ôl sut y byddant yn cael eu cyflwyno, er enghraifft:

Gorsaf 1

Cynnwys wedi'i recordio ymlaen llaw gyda thiwtorialau un i un i wirio cynnydd

Gorsaf 2

Sesiwn ar-lein fyw gyda gweithgareddau a gynhelir ar VLE i'w cyrchu yn ystod y sesiwn.

Gorsaf 3

Cynnwys wedi'i recordio ymlaen llaw i ddysgwyr fynd i'r afael ag ef yn ystod y slot ar yr amserlen. Sesiwn ar-lein fyw i ddechrau a chloi.

Hofran dros y PDF isod i ddatgelu'r rheolyddion (a welir ar y gwaelod). Defnyddiwch y saethau i fyny ac i lawr i mynd trwy'r tudalennau.