Dysgu Cyfunol Atodol

Prif Nodwedd y Model

Mae dysgu ar-lein yn cael ei wella gan siaradwyr gwadd a dosbarthiadau meistr.

Dysgu Cyfunol Atodol

Prif Nodwedd y Model

Mae dysgu ar-lein yn cael ei wella gan siaradwyr gwadd a dosbarthiadau meistr.

Yn y model hwn, mae myfyrwyr yn cwblhau eu gwaith yn gyfan gwbl ar-lein er mwyn ychwanegu at un o’r dosbarthiadau meistr neu weithdai a gynhaliwyd wyneb yn wyneb.

Y prif syniad yw bod y sesiynau wyneb yn wyneb yn atodol - mae amcanion dysgu hanfodol yn cael eu cyflawni’n gyfan gwbl yn yr elfen ar-lein, ac mae'r elfen wyneb yn wyneb yn darparu'r profiadau atodol bach a phenodol na all yr elfen ar-lein eu darparu.

Mae siaradwyr gwadd wedi dod yn rhan bwysig o'r profiad addysgol i fyfyrwyr. Maen nhw’n dangos profiadau bywyd yn y byd go iawn i fyfyrwyr o safbwynt rhywun sydd wedi bod yno. … Mae ymchwil yn nodi ei fod yn helpu myfyrwyr i ffurfio cysylltiadau pwysig rhwng yr hyn maen nhw’n ei ddysgu a’r byd go iawn.

Hofran dros y PDF isod i ddatgelu'r rheolyddion (a welir ar y gwaelod). Defnyddiwch y saethau i fyny ac i lawr i mynd trwy'r tudalennau.