Dysgu Cyfunol Meistrolaeth

Prif Nodwedd y Model

Rhoddir cynnwys mewn VLE a bydd dysgwr yn mynd i’r afael â gwaith strwythuredig ar ei gyflymder ei hun, gan geisio cymorth pan fo angen.

Mae asesu ffurfiannol yn rheolaidd yn allweddol wrth olrhain a gwerthuso dysgu.

Dysgu Cyfunol Meistrolaeth

Prif Nodwedd y Model

Rhoddir cynnwys mewn VLE a bydd dysgwr yn mynd i’r afael â gwaith strwythuredig ar ei gyflymder ei hun, gan geisio cymorth pan fo angen.

Mae asesu ffurfiannol yn rheolaidd yn allweddol wrth olrhain a gwerthuso dysgu.

Cynllunio profiad dysgu ar-lein lle gall dysgwr fynd i’r afael â’r cynnwys ar ei gyflymder ei hun a gyda chyfleoedd i wirio 'gwybodaeth' yn rheolaidd cyn symud ymlaen i'r adran nesaf. Ategir y broses hon gyda thiwtorialau a sesiynau wyneb yn wyneb lle bo angen/y bo’n berthnasol.

Yr allwedd i sicrhau bod y model hwn yn gweithio yw cyfleoedd ASESU RHEOLAIDD ac ADBORTH fel y gallwch chi a’r dysgwr olrhain y cynnydd sy’n cael ei wneud a ble mae angen cymorth ychwanegol.

Hofran dros y PDF isod i ddatgelu'r rheolyddion (a welir ar y gwaelod). Defnyddiwch y saethau i fyny ac i lawr i mynd trwy'r tudalennau.