Opsiynau

Cynlluniwyd y safle hwn i'ch cefnogi chi i ddewis gwahanol fodelau Dysgu Cyfunol i weddu i anghenion y cwricwlwm a'r dysgwyr rydych chi'n gweithio gyda nhw. Yn ogystal, mae'r safle hefyd yn rhoi dadansoddiad i chi o'r holl offer a meddalwedd digidol y gallwch eu defnyddio gyda thiwtorialau, a syniadau o sut a phryd sydd orau i'w defnyddio.

Dewiswch un o'r tri opsiwn isod i barhau.

Opsiynau

Cynlluniwyd y safle hwn i'ch cefnogi chi i ddewis gwahanol fodelau Dysgu Cyfunol i weddu i anghenion y cwricwlwm a'r dysgwyr rydych chi'n gweithio gyda nhw. Yn ogystal, mae'r safle hefyd yn rhoi dadansoddiad i chi o'r holl offer a meddalwedd digidol y gallwch eu defnyddio gyda thiwtorialau, a syniadau o sut a phryd sydd orau i'w defnyddio.

Dewiswch un o'r tri opsiwn isod i barhau.