Elfennau Dysgu Cyfunol

Cwestiynau Allweddol i’w hystyried wrth gynllunio’r profiad dysgu.

Elfennau Dysgu Cyfunol

Cwestiynau Allweddol i’w hystyried wrth gynllunio’r profiad dysgu.

Amser - Gofod - Dynoldeb

Beth yw’r meini prawf y byddwch chi’n eu defnyddio i bennu’r swm o amser a fuddsoddir mewn dysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein?

Beth yw rhai o’r strategaethau y byddwch chi’n eu defnyddio i wella effeithiolrwydd yr elfennau dysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein eich cwrs dysgu cyfunol?

Sut mae'r penderfyniadau hyn yn cael eu cydbwyso yn erbyn y lefel y mae profiadau dysgu yn cyfrannu at gyflawni’r deilliannau dysgu a nodwyd?

Beth yw rhai o'r offer ar-lein hygyrch sydd ar gael ar hyn o bryd y gellir cael mynediad iddynt?

Pa strategaethau a allai fod yn ddefnyddiol wrth feithrin perthnasoedd gyda myfyrwyr mewn sefyllfa wyneb yn wyneb neu ar-lein?