Dysgu Cyfunol Tu Fas Tu Fewn

Prif Nodwedd y Model

Caiff y cynnwys ei ddechrau’n gyfan gwbl ar-lein ac yna ei gwblhau’n gyfan gwbl yn yr ystafell ddosbarth (wyneb yn wyneb). Byddan nhw’n dysgu cynnwys newydd yn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan iddi hefyd.

Dysgu Cyfunol Tu Fas Tu Fewn

Prif Nodwedd y Model

Caiff y cynnwys ei ddechrau’n gyfan gwbl ar-lein ac yna ei gwblhau’n gyfan gwbl yn yr ystafell ddosbarth (wyneb yn wyneb). Byddan nhw’n dysgu cynnwys newydd yn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan iddi hefyd.

Gyda Dysgu Cyfunol Tu Fas Tu Fewn, mae profiadau wedi’u cynllunio i ‘ddechrau’ trwy ddysgu ar-lein ond maen nhw wedyn yn cael eu cwblhau mewn ystafell ddosbarth gyda chyswllt wyneb yn wyneb.

Bydd adborth a thiwtorialau rheolaidd yn bwysig i gefnogi’r dysgwr pan mae’n gweithio’n annibynnol i sicrhau ei fod ar y pwynt cywir yn ei ddysgu i ddechrau cyflwyno wyneb yn wyneb.

Hofran dros y PDF isod i ddatgelu'r rheolyddion (a welir ar y gwaelod). Defnyddiwch y saethau i fyny ac i lawr i mynd trwy'r tudalennau.