Dysgu Cyfunol o Bell

Prif Nodwedd y Model

Mae mwyafrif y dysgu ar-lein ac mae dysgwyr yn cyfarfod gyda thiwtoriaid ar gyfer sesiwn un i un yn ôl yr angen.

Dysgu Cyfunol o Bell

Prif Nodwedd y Model

Mae mwyafrif y dysgu ar-lein ac mae dysgwyr yn cyfarfod gyda thiwtoriaid ar gyfer sesiwn un i un yn ôl yr angen.

Gyda Dysgu Cyfunol o Bell, mae’r myfyriwr yn canolbwyntio ar gwblhau gwaith ar-lein gan gyfarfod â’r athro yn ysbeidiol/yn ôl yr angen yn unig.

Yn y model hwn, mae bron yr holl gyflwyno’n digwydd ar-lein gyda chymorth cydamserol wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Mae angen i’r sesiynau ar-lein fod yn ddeinamig a defnyddio amrywiaeth o offer digidol i sicrhau bod y dysgwyr yn cael eu hannog a’u cymell i gymryd rhan.

Hofran dros y PDF isod i ddatgelu'r rheolyddion (a welir ar y gwaelod). Defnyddiwch y saethau i fyny ac i lawr i mynd trwy'r tudalennau.