Dysgu Cyfunol y Tu Fewn Tu Fas

Prif Nodwedd y Model

Caiff y cynnwys ei ddechrau’n gyfan gwbl yn yr ystafell ddosbarth (wyneb yn wyneb) ac yna ei gwblhau’n gyfan gwbl ar-lein. Byddan nhw’n dysgu cynnwys newydd yn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan iddi hefyd.

Dysgu Cyfunol y Tu Fewn Tu Fas

Prif Nodwedd y Model

Caiff y cynnwys ei ddechrau’n gyfan gwbl yn yr ystafell ddosbarth (wyneb yn wyneb) ac yna ei gwblhau’n gyfan gwbl ar-lein. Byddan nhw’n dysgu cynnwys newydd yn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan iddi hefyd.

Dysgu Cyfunol y Tu Fewn Tu Fas yw pan fydd angen dechrau prosiect gyda chyflwyno wyneb yn wyneb ond wedyn bydd yn cael ei orffen yn gyfan gwbl drwy gyflwyno ar-lein. Gall yr elfennau ar-lein fod yn astudio’n annibynnol neu'n cael eu hategu gyda sesiynau addysgu byw ar-lein. Bydd y dysgwyr yn cwblhau'r gwaith o bell.

Bydd adborth a thiwtorialau rheolaidd yn bwysig er mwyn cefnogi’r dysgwr unwaith y bydd yn gweithio’n annibynnol hyd at y pwynt cyflwyno.

Hofran dros y PDF isod i ddatgelu'r rheolyddion (a welir ar y gwaelod). Defnyddiwch y saethau i fyny ac i lawr i mynd trwy'r tudalennau.